AAKAR CHARK Mini villa à petit prix à seulement 250 000 Dhs

AAKAR CHARK Video avancement du Projet:


Infos et reservations:

Tél: 05 36 68 00 08 – 05 35 70 45 48 – 06 60 86 69 38 – 06 63 64 65 41
AAKAR CHARK Angle bd allal ben abdellah et rue ibn khaldoun, immeuble rayane N°17 60000 Oujda